Menu
Dětská psychiatrická nemocnice Louny
Dětská psychiatrická nemocnice Louny
 

Výběrové řízení na rezidenční místa

Ředitelka Dětské psychiatrické nemocnice Louny v souladu s vyhláškou č. 186/2009 Sb., o rezidenčních místech, vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTA V OBORU DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE

Počet rezidenčních míst a název oboru specializačního vzdělávání:

Dětská a dorostová psychiatrie, 2 místa


Lhůta pro podání přihlášek:

do 31. 8. 2024 do 12:00 hod (přihlášky doručené po tomto termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení)


Adresa pro podání přihlášek:

Dětská psychiatrická nemocnice Louny, Rybalkova 2962, 440 01 Louny
Přihlášku spolu se všemi přílohami je možné zaslat poštou, nebo doručit osobně na podatelnu DPN Louny ve všední dny od 7:00 do 14:00 hod.
Obálku označte nápisem „Neotvírat – Výběrové řízení RM“.

Doklady potřebné k účasti ve výběrovém řízení:

a) přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta,

b) vyplněný osobní dotazník,

c) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců (nepředkládá uchazeč, který je již zaměstnancem DPN Louny),

d) výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců (nepředkládá uchazeč, který je již zaměstnancem DPN Louny),

e)neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,

f)neověřenou kopii dokladu o zařazení do oboru specializačního vzdělávání – uchazeč o rezidenční místo musí být zařazen do příslušného oboru specializačního vzdělávání po 1. 7. 2017,

g) neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal,

h) přehled odborné praxe.


Kritéria hodnocení uchazečů:

a) formální náležitosti – doložení všech požadovaných dokladů,

b) odborná způsobilost,

c) zdravotní způsobilost,

d)bezúhonnost,

e) odborné znalosti a dovednosti,

f) osobnostní předpoklady.

 

Způsob hodnocení uchazečů:

Uchazeč o místo rezidenta musí splňovat všechna uvedená kritéria. Každé kritérium je hodnoceno 1 až 5 body (přičemž maximální počet bodů je 5). Dojde-li ke shodě, o pořadí uchazečů rozhodnou členové výběrové komise na základě pohovoru.


Kontaktní osoba:

Mgr. Ester Bognárová, koordinační, projektový a administrativní pracovník (tel: 778 427 241, ester.bognarova@dpnlouny.cz)

Přílohy

Vyhlášení výběrového řízení.pdf

Vyhlášení výběrového řízení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 194,05 kB

Přihláška do výběrového řízení.pdf

Přihláška do výběrového řízení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 889,26 kB

Osobní dotazník rezidenta.pdf

Osobní dotazník rezidenta.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,39 MB

Vyhláška č. 86_2009-Sb.pdf

Vyhláška č. 86_2009-Sb.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 170,59 kB
Datum vložení: 27. 5. 2024 10:07
Datum poslední aktualizace: 27. 5. 2024 10:38
Autor: Správce webu
Mohlo by Vás zajímat

nahoru