Menu
Dětská psychiatrická nemocnice Louny
Dětská psychiatrická nemocnice Louny
 

Protikorupční opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 39 ze dne 16.1.2013 - Strategie  vlády v boji s korupcí za rok 2013 sděluji následující

  • poradní orgány a pracovní týmy zřízené ministry, vedoucími ostatních ústředních správních úřadů s celostátní působností a vedoucími ostatních organizačních složek státu, a jejich náměstky či místopředsedy, a to včetně personálního obsazení těchto orgánů, statutu a jednacího řádu - nemáme
     
  • poradce, konzultanty, analytiky (fyzických osob) ministrů, vedoucí ostatních ústředních správních úřadů s celostátní působností a vedoucích ostatních organizačních složek státu a jejich náměstků či místopředsedů, pokud jsou tato místa placena z veřejných prostředků, a to za předpokladu, že nevykonávají standardní činnost úřadu stanovenou kompetenčním zákonem a jinými právními předpisy - nemáme
                                                                        
  • advokáty a advokátní kanceláře, které mají uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb - k 31.12.2013 nemáme uzavřenou platnou smlouvu


Ostatní externí společnosti působící na základě mandátní či jiné smlouvy

  • BOZP a PO, David Růta ve spolupráci s Vratislavem Růtou
  • Praní ústavního prádla, NES Mělník, IČ: 47542187
  • Strava pro pacienty a personál, Veřejné stravování, a.s.
Mohlo by Vás zajímat

nahoru