Menu
Dětská psychiatrická nemocnice Louny
Dětská psychiatrická nemocnice Louny
 

Kontakty

Dětská psychiatrická nemocnice Louny
státní příspěvková organizace
Rybalkova 2962
440 01 Louny

IČ: 00831034

ID datové schránky: 4ivt9u6

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo provozního účtu: 13135481 Kód banky: 0710

Číslo depozitního účtu: 10006-13135481 Kód banky: 0710 (finanční prostředky pacientů)

 

PRIMÁRNÍ telefonický kontakt: 

Objednávání pacientů k hospitalizaci: 415 620 138, 778 520 816 

Objednávání pacientů do ambulance: 415 620 119, 773 782 908 

 

E-mail: podatelna@dpnlouny.cz

Web: www.dpnlouny.cz

Facebook: https://www.facebook.com/DPNLouny
 

Vedení nemocnice

MUDr. Nikol Přibilová
ředitelka

Telefon: 415 620 131, 137
Mobil: 775 869 436
E-mail: reditel@dpnlouny.cznikol.pribilova@dpnlouny.cz


prim. MUDr. Fabienne Kosová
náměstek pro léčebně ošetřovatelskou péči

Telefon: 415 620 132/119
Mobil: 777 472 526
E-mail: fabienne.kosova@dpnlouny.cz


Gabriela Hájková
náměstek pro ekonomiku a provoz

Telefon: 415 620 110
Mobil: 778 520 813
E-mail: gabriela.hajkova@dpnlouny.cz

 

Naděžda Kozlová
hlavní sestra

Telefon: 415 620 140
Mobil: 778 520 814
E-mail: nadezda.kozlova@dpnlouny.cz 

 

Bc. Martin Nastoupil

vnitřní audit
Telefon: 415 620 133
E-mail: martin.nastoupil@dpnlouny.cz 


Primariát lůžkové péče

prim. MUDr. Fabienne Kosová

Telefon: 415 620 132/119
Mobil: 777 472 526
E-mail: fabienne.kosova@dpnlouny.cz

 

Službu konající lékař

Telefon: 415 620 419
Mobil: 770 173 012


Oddělení A (dívky)
Tetiana Shvorobei - staniční sestra
Telefon: 778 411 056
E-mail: stanicnisestra.A@dpnlouny.cztetiana.shvorobei@dpnlouny.cz

Telefon na oddělení A: 415 620 149, 773 752 193
E-mail: a.oddeleni@dpnlouny.cz

 

Oddělení B  (chlapci) 

Bc. Kamila Průchová - staniční sestra

Telefon: 773 752 194
E-mail: stanicnisestra.B@dpnlouny.czkamila.pruchova@dpnlouny.cz

Telefon na oddělení B: 415 620 137, 775 465 670
E-mail: b.oddeleni@dpnlouny.cz

 

Vedoucí klinický psycholog

doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc.

Telefon: 415 620 228
 


Ambulantní péče

prim. MUDr. Fabienne Kosová

Telefon: 415 620 132/119
Mobil: 777 472 526
E-mail: fabienne.kosova@dpnlouny.cz

 

MUDr. Gabriela Šilhartová

Telefon: 415 620 119/410
E-mail: ambulance@dpnlouny.cz

 

Romana Neumannová
dětská psychiatrická sestra v ambulanci

Telefon: 415 620 119
Mobil: 773 782 908
E-mail: romana.neumannova@dpnlouny.czambulance@dpnlouny.cz

 

Sociální služby

Mgr. Pavel Kráčmer, DiS.
zdravotně sociální pracovník

Telefon: 415 620 138
Mobil: 776 155 303
E-mail: pavel.kracmer@dpnlouny.cz

 

Andrea Svědíková, DiS.
zdravotně sociální pracovnice

Telefon: 415 620 138
Mobil: 778 520 816
E-mail: andrea.svedikova@dpnlouny.cz

 

Personální a mzdové oddělení

Iveta Štumbauerová
Telefon: 415 620 117
Mobil: 778 520 817
E-mail: iveta.stumbauerova@dpnlouny.cz

 

Oddělení provozních činností

Petra Bendová
Telefon: 415 620 116
Mobil: 778 520 818
E-mail: petra.bendova@dpnlouny.cz

 

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici Louny

RNDr. Jana Gottfriedová
ředitelka

Telefon: 415 620 180
E-mail: zsdpl.reditel@centrum.cz
Web: http://skoladpl.cz

Mohlo by Vás zajímat

nahoru