Menu
Dětská psychiatrická nemocnice Louny
Dětská psychiatrická nemocnice Louny
 

Sponzorské dary

Dětská psychiatrická nemocnice Louny děkuje všem dárcům za každý dar, který pomáhá zkvalitňovat a zlepšovat léčebnou péči klientů a zároveň pomáhá zlepšovat podmínky a prostředí nemocnice. Dárcem může být fyzická i právnická osoba. Může se jednat o dar finanční nebo věcný.

Věcný dar nebo finanční dar  můžete darovat DPN Louny na základě písemné darovací smlouvy.

Finanční dar v hotovosti můžete poskytnout na pokladně DPN Louny, v 3.NP budovy, kde Vám bude vystaven příjmový pokladní doklad

Bezhotovostně můžete poskytnout finanční dar převodem na bankovní účet DPN Louny,č.účtu : 13135481/0710 a to na základě uzavřené písemné darovací smlouvy.

V souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů (§ 15 odst. 1 u fyzických osob a § 20 odst. 8 u právnických osob) si o darovanou částku můžete snížit základ daně z příjmů.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně darů můžete kontaktovat pracovníka finanční účtárny na tel.č. 415 620 110.

Poskytnuté dary budou použity výhradně pro další zlepšování péče o pacienty našeho zdravotnického zařízení (např. nákup zdravotnické techniky, zdravotnických pomůcek, vybavení oddělení apod.)


Naši dárci 2013 - 2021

Nadace AlbatrosNadační fond Ivany ZemanovéTetaNadace AgrofertOkimNatura medAgel nadacealzak+b Elektrokonto BarieryGallipotPrague AirportESSOXOVBMladá frontaPRUSAVESETAZOO PRAHALOGO ŽATECARGOBILLACHARTA 77PIEROTO2AISANBONNYCENTROPENEGMONT PUBLISHINGELLINGTONFELUX GROUPLEGIOSLIDLNOVÁKO2T - MOBILEUNITED BAKERIESAproklanRAKETAČOSIVLABYRINT

BAOBABFIRST BOOKLESY ČR

TESTITALBERTPotravinová banka DžbánskoPandachildMontessoriSCUK.CZ

Amazon

Mohlo by Vás zajímat

nahoru