Menu
Dětská psychiatrická nemocnice Louny
Dětská psychiatrická nemocnice Louny
 

Lůžkové oddělení

Lůžková část

Rozdělení:
Nemocnice je rozdělená na 1 dívčí a 1 chlapecké oddělení, každé oddělení disponuje kapacitou 25 lůžek. Celková kapacita zařízení je 50 lůžek.

Časová dostupnost:
Na lůžkovém oddělení jsou služby poskytovány nepřetržitě 24 hodin denně, včetně sobot, nedělí a svátků.

Návštěvní dny:

  • Dovolenky (návštěvy) jsou možné po předchozí domluvě s lékařem s ohledem na probíhající terapeutické aktivity a individuální terapeutický plán pacienta. Vzhledem k provozu DPN Louny jsou ve všední dny návštěvy možné v odpoledních hodinách (návrat do 16:00 hod). O víkendech probíhají návštěvy od 9:00 do 16:00 hod. Mimo doporučené časy je možná návštěva po předchozí domluvě. Na optimální frekvenci a způsobu návštěv se rodiče dohodnou s ošetřujícím lékařem na základě zdravotního a psychického stavu dítěte.
  • Propustky jsou možné podle zdravotního stavu po třetím týdnu hospitalizace na sobotu a neděli, v jiné dny pouze z výjimečných důvodů po předchozí dohodě s lékařem.

 

Poskytování informací:
Informace o zdravotním stavu pacienta jsou oprávněni poskytovat pouze LÉKAŘI.

 

Informační hodiny lékařů

Oddělení A

 Tel. číslo: 415 620 149, 773 752 193

MUDr. Natálie Zábrodská

Tel. číslo: 778 413 730

Pondělí => 12:30 – 13:30 hod.

Středa => 14:30 - 15:30 hod.

 

Oddělení B 

Tel. číslo: 415 620 137, 775 465 670

MUDr. Nikol Přibilová, zástupkyně primářky
Tel. číslo: 415 620 137, 415 620 131, 775 869 436

Pondělí => 12:00 – 13:00 hod.

Středa => 12:00 – 13:00 hod.

 

Primariát

Prim. MUDr. Fabienne Kosová
Telefonní číslo: 415 620 132, 777 472 526

Pondělí => 12:00 – 13:00 hod.

Čtvrtek => 12:00 – 13:00 hod.

 

Po předchozí domluvě je možné sjednat osobní schůzku s lékaři.

 

 

Péče o dětské pacienty

Posláním Dětské psychiatrické nemocnice je poskytování kvalitní, individuálně zaměřené zdravotnické a ošetřovatelské péče.

Péče je určena dětem a dospívajícím, kteří jsou hospitalizováni na lůžkovém oddělení a nevyužívají pouze ambulantní péči. Péče je zaměřená na obor dětská a dorostová psychiatrie a je velmi důležitá při kompletním léčebném plánu. Tuto léčbu vede a indikuje ošetřující lékař ve spolupráci s psychology a ostatními členy týmu. 

U lékařské péče je třeba mít na paměti, že se vše nespraví při první návštěvě psychiatra. V tento okamžik se pouze rozpoznává, jaký má pacient problém a jaké má možnosti nápravy.  Zlepšení a pokrok je viditelný až po několika absolvovaných návštěvách nebo při delší hospitalizaci.

 

Zdravotní péče se poskytuje v rámci následné lůžkové péče. Nemocnice poskytuje i kratší diagnostické pobyty. V souladu se současnými vědeckými poznatky se zde provádí psychiatrická a psychologická diagnostika a terapie u celého spektra psychických poruch dětského věku. Zvýšená pozornost je zde věnována léčbě poruch chování a emocí, poruch aktivity a pozornosti (ADHD, ADD), poruch osobnosti, dětem s enurézou, enkoprézou, specifickými poruchami učení a dětem z vážně narušeného rodinného prostředí. Dále tikové poruchy, deprese, úzkostné poruchy a fobie, poruchy autistického spektra, schizofrenie nebo poruchy příjmu potravy, výjimečně se podílíme na následné léčbě uživatelů psychoaktivních látek.  Děti jsou do léčby přijímány na základě doporučení dětských psychiatrů, psychologů, pediatrů, sociálních pracovníků či kurátorů pro mládež.

  

Mohlo by Vás zajímat

nahoru