Menu
Dětská psychiatrická nemocnice Louny
Dětská psychiatrická nemocnice Louny
 

Informace o přístupnosti budovy

Základní informace o přístupnosti

 

Dětská psychiatrická nemocnice Louny

Adresa:                          Rybalkova 2962, 440 01 Louny

Kontaktní telefon:       415 620 138, 778 520 816 (objednávání pacientů k hospitalizaci)

                    415 620 119, 773 782 908 (objednávání pacientů do ambulance)

E-mail:                           podatelna@dpnlouny.cz

Internetové stránky:    www.dpnlouny.cz

 

Uživatelský popis

Přístup k objektu

DPN Louny sídlí v areálu lounské nemocnice (na orientačním plánu označena písmenem G). Vzhledem k typu zdravotní péče, který DPN Louny poskytuje, cizí osoby se nemohou v prostorách zařízení pohybovat volně. Každý příchozí má povinnost se před vstupem do vnitřních prostor nahlásit, tj. zazvonit na zvonek a sdělit účel návštěvy – při této příležitosti může také požádat o asistenci a doprovod zaměstnance DPN Louny.

orientační plán

V objektu se nenachází informační přepážka ani recepce, informační tabule je umístěna u vstupu do ambulantní ordinace, naproti hlavnímu vchodu do budovy.

 

Parkování a veřejná doprava

Na parkovišti před objektem nejsou vyhrazená parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením, tři takto označená parkovací stání se nacházejí na parkovišti u hlavního vstupu do Nemocnice AGEL Louny (na orientačním plánku označena písmenem H). Budovu DPN Louny a přilehající parkoviště propojuje nerovnoměrná štěrková cesta, před vstupem do objektu je položena zámková betonová dlažba.

Pro přístup od parkoviště u hlavní vstupu do nemocnice AGEL lze využít bezbariérovou trasu vnitřními prostory této nemocnice (výtahem do prvního patra, přes Radiodiagnostické oddělení, pro průchod do budovy DPN Louny je následně nutné kontaktovat DPN Louny – dveře jsou standardně uzamčeny).

V blízkosti objektu se nachází několik zastávek veřejné dopravy:

  • zastávka MHD Louny, Pudlovská (v blízkosti křížení ulic Rybalkova a Pod Nemocnicí),
  • zastávka MHD Louny, poliklinika (ulice Pod Nemocnicí, v blízkosti kruhového objezdu),
  • zastávka meziměstských spojů Louny, U Spravedlnosti (ulice Rakovnická).

Na trase od zastávky k hlavnímu vstupu do nemocnice AGEL se vyskytuje mírné převýšení, jinak je cesta bezbariérová.

 

Vstup do objektu

Mezi chodníkem a hlavním vchodem do budovy DPN Louny se nachází dva vyrovnávací schody (nejsou zde nainstalována madla, zábradlí, rampa ani zvedací plošina).

Objekt není volně přístupný, pro umožnění vstupu je nutné zazvonit na zvonek umístěný ve výšce 110 cm (opatřený reproduktorem pro oboustrannou hlasovou komunikaci a kontrolní diodou signalizace odemčení dveří).

Jednokřídlé vstupní dveře se otevírají manuálně (šířka 105 cm). Za asistence zaměstnance DPN Louny je také možné využít alternativní bezbariérový průchod skrz sousední budovu Oddělení lůžek následné péče (průchod je standardně uzamčen).

 

Pohyb po objektu

Objekt má celkem tři podlaží:

  • patro 1 (kanceláře administrativních pracovníků, lékařského a terapeutického personálu),
  • patro 0 (oddělení B – chlapci, ambulantní ordinace),
  • patro -1 (oddělení A – dívky).

Na úrovni jednotlivých podlaží se nenacházejí žádné vyrovnávací stupně, prahy vyšší než 2 cm ani další bariéry. Vstup na každé oddělení je standardně uzamčen, dvoukřídlé dveře (šířka 144 cm) se otevírají manuálně.

Pro pohyb mezi patry 0 a -1 lze využít osobní výtah, který však není uzpůsoben pro samostatné užívání osobami se zdravotním postižením a vyžaduje proto asistenci další osoby (je možné využít pomoc zaměstnance DPN Louny). Manipulační prostor před výtahem a velikost kabiny je dostatečná. Ovladač na nástupních místech je ve výšce 130 cm, uvnitř kabiny ve výšce 145 cm, dvoukřídlé dveře výtahu se otevírají manuálně.

Všechna tři podlaží propojuje centrální dvouramenné schodiště se zábradlím po jedné straně. Zdvihací plošina není nainstalována.

 

Hygienické zázemí

V objektu se nenachází volně přístupná toaleta. Žádná z toalet v objektu nesplňuje prvky bezbariérového užívání (tzn. velikostí a vybavením kabiny, vhodným umístěním zařizovacích předmětů, madel atp.).

 

Analýza přístupnosti budovy ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 364.29 kB

Mohlo by Vás zajímat

nahoru